Bầu Hiển sang tận Pháp, Hà Nội FC có ngay 7000 tỷ nâng cấp Hàng Đẫy thành Old Trafford Việt Nam khiến cả Châu Á lác mắt

Trong chuyến tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Cộng Hòa Pháp, chủ tịch Đỗ Quang Hiển của Tập đoàn T&T đã ký kết thành công văn bản thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Boyugues về việc cải tạo SVĐ Hàng Đẫy.