Vợ đòi ly dị, Wayne Rooney sắp mất tất cả ở cuối sự nghiệp vì “chứng nào tật nấy”

Từng cấm Wayne Rooney tới Trung Quốc chơi bóng vì sợ chồng xa vợ sẽ đâm hư. Nhưng ngay cả khi Rooney ở Anh, Coleen vẫn chẳng thể ngăn được thói ham của lạ của chồng.

922 Lượt xem