Không có nhiều thời gian đèn sách nhưng nhưng trình độ học vấn của 10 siêu sao này vẫn khiến cả triệu người phải xấu hổ

Những cầu thủ bóng đá phải tập luyện từ thời còn rất trẻ, vì vậy không ngạc nhiên trong số họ có nhiều người chỉ học hết cấp 3, thậm chí cấp 2. Nhưng có 1 số thì ngoại lệ.

1193 Lượt xem