Bộ sưu tập 23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League

23 mẫu áo sân khách của MU trong kỷ nguyên Premier League cũng nổi tiếng và đình đám chẳng kém những trang phục chính thức màu đỏ huyền thoại.

Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, MU đã sử dụng tổng cộng 23 mẫu áo sân khách (trang phục số 2).

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2017/2018

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2016/2017

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2015/2016

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2014/2015

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2013/2014

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2012/2013

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2011/2012

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2010/2011

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2009/2010

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2008/2009

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2007/2008

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2006/2007

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2005/2006

Mẫu áo sân khách giai đoạn 2003-2005

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2002-2003

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2001-2002

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2000-2001

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 2000-2001

Mẫu áo sân khách giai đoạn 1997-1999

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1996-1997

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1995-1996

Mẫu áo sân khách giai đoạn 1993-1995

Mẫu áo sân khách ở mùa giải 1992-1993

Bài liên quan