HLV Myanmar ngỏ ý muốn ngồi vào ghế nóng tại ĐTQG Việt Nam

Thông qua người đại diện, HLV Gerd Zeise bày tỏ mong muốn dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thay cho HLV Hữu Thắng vừa từ chức.