Hữu Thắng và các HLV nội thất bại toàn diện khi cầm quân ở tuyển Việt Nam

Không lâu sau khi tuyên bố từ chức đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã tiến cử 4 cái tên nội thay thế mình. Tuy nhiên lịch sử cho thấy các ông thầy trong nước đều phải ra đi trong thất bại.