Top 4 thần đồng bóng đá đáng tiếc nhất thế giới, Việt Nam bất ngờ có 1 cái tên khiến ai cũng thương xót

Trong những tài năng bóng đá nhưng đem lại nhiều đáng tiếc nhất, Việt Nam cũng đóng góp một cái tên.