Không mờ nhạt như Xuân Trường, sao trẻ HAGL tỏa sáng trong trận cầu then chốt ở Hàn Quốc

Khác với sự hẩm hiu của Xuân Trường thì người đồng đội Nguyễn Hữu Anh Tài ở HAGL lại đang tỏa sáng trên đất Hàn Quốc.