VIDEO: Cầu thủ đóng kịch như diễn hài, trọng tài vẫn thổi phạt đền khó tin

Trọng tài chính dường như là người duy nhất bị đánh lừa bởi pha ăn vạ lộ liễu này.