Barca biến Nou Camp thành kỳ quan thế giới với 600 triệu euro

Nou Camp vào năm 2021 sẽ mang một diện mạo hoàn toàn mới, sánh ngang với các SVĐ hiện đại khác như Allianz Arena hay Emirates.