Đại chiến MMA Trung Quốc: Từ Hiểu Đông bị đối thủ bán rẻ?

Từ Hiểu Đông bất ngờ trở lại để chứng minh sự lợi hại, tuy nhiên có thể anh đã rơi vào màn kịch nhằm đánh bóng tên tuổi của đối thủ 65 tuổi.

393 Lượt xem