5 năm sau ngày cầm cờ Việt Nam chạy trên sân Arsenal, cuộc sống như ông hoàng của Vũ Xuân Tiến khiến tất cả ngưỡng mộ

Cuộc đời của Vũ Xuân Tiến có lẽ sẽ cứ bình lặng trôi nếu không có sự kiện Arsenal đến Việt Nam năm 2013.