QBV Việt Nam 2017: Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi!

Quả bóng vàng Việt Nam 2017 – Đinh Thanh Trung – chia sẻ đêm 2/1 sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.