5 SVĐ kỳ quái bậc nhất thế giới: Há hốc mồm với độ dị của sân ở Việt Nam!

Đông Nam Á có thể là vùng trũng của bóng đá thế giới, nhưng không thể phủ nhận tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân khu vực này.