Báo Thái viết về bóng đá Việt Nam: Các bạn thích chơi đẹp hay hiệu quả?

Là 2 nền bóng đá kình địch nhau ở khu vực ĐNÁ, Thái Lan vẫn thường xuyên theo dõi sự phát triển của làng túc cầu Việt Nam.