Trước khi tiếp tục “hành hạ” Công Phượng, hãy nhớ lại “tấm gương” đầy đau xót này

Ở vị thế ngôi sao được triệu người yêu mến, trách nhiệm phải chịu đựng áp lực từ sự kỳ vọng là điều đương nhiên với Công Phượng. Nhưng sự chịu đựng nào mà chả có giới hạn.