10 CLB vĩ đại nhất lịch sử Champions League: Đạp cả Châu Âu dưới chân, Real Madrid cô đơn trên đỉnh vinh quang

Top 10 đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League/C1 gồm có:

10. Benfica: 

2 lần vô địch (1961, 1962), 5 lần về nhì (1963, 1965, 1968, 1988, 1990).

9. Juventus:

2 lần vô địch (1985, 1996), 7 lần về nhì (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017).

8. Manchester United:

3 lần vô địch (1968, 1999, 2008), 2 lần Á quân (2009, 2011).

7. Internazionale:

3 lần vô địch (1964, 1965, 2010), 2 lần Á quân (1967, 1972).

6. Ajax:

4 lần vô địch (1971, 1972, 1973, 1995), 2 lần về nhì (1969, 1996).

5. Liverpool:

5 lần vô địch (1977, 1978, 1981, 1984, 2005), 2 lần Á quân (1985, 2007).

4. Barcelona:

5 lần vô địch (1992, 2006, 2009, 2011, 2015), 3 lần Á quân (1961, 1986, 1994).

3. Bayern Munich:

5 lần vô địch (1974, 1975, 1976, 2001, 2013), 5 lần Á quân (1982, 1987, 1999, 2010, 2012).

2. AC Milan:

7 lần vô địch (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 4 lần Á quân (1958, 1993, 1995, 2005).

1. Real Madrid:

13 lần vô địch (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018), 3 lần Á quân (1962, 1964, 1981).

, ,

Bài liên quan