10 đội bóng được mệnh danh là ông trùm đích thực của Champions League: Hổ báo là thế nhưng Barca còn đuối lắm!

Những đội bóng vô địch Champions League nhiều nhất, không bất ngờ khi Real Madrid là đội có thành tích bá đạo nhất

10. Benfica 2 lần vô địch (1961, 1962), 5 lần về nhì (1963, 1965, 1968, 1988, 1990).

Benfica 2 lần vô địch (1961, 1962), 5 lần về nhì (1963, 1965, 1968, 1988, 1990).

9. Juventus 2 lần vô địch (1985, 1996) 7 lần về nhì (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017).

Juventus 2 lần vô địch (1985, 1996) 7 lần về nhì (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017).

8. Man United 3 lần vô địch (1968, 1999, 2008) 2 lần Á quân (2009, 2011).

Man United 3 lần vô địch (1968, 1999, 2008) 2 lần Á quân (2009, 2011).

7. Inter Milan 3 lần vô địch (1964, 1965, 2010) 2 lần Á quân (1967, 1972).

Inter Milan 3 lần vô địch (1964, 1965, 2010) 2 lần Á quân (1967, 1972).

6. Ajax 4 lần đăng quang (1971, 1972, 1973, 1995) 2 lần về nhì (1969, 1996).

Ajax 4 lần đăng quang (1971, 1972, 1973, 1995) 2 lần về nhì (1969, 1996).

5. Liverpool 5 lần vô địch (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) 2 lần Á quân (1985, 2007).

Liverpool 5 lần vô địch (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) 2 lần Á quân (1985, 2007).

4. Barca 5 lần đăng quang (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) và 3 lần về nhì (1961, 1986, 1994).

Barca 5 lần đăng quang (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) và 3 lần về nhì (1961, 1986, 1994).

3. Bayern Munich 5 lần vô địch (1974, 1975, 1976, 2001, 2013), 5 lần Á quân (1982, 1987, 1999, 2010, 2012).

Bayern Munich 5 lần vô địch (1974, 1975, 1976, 2001, 2013), 5 lần Á quân (1982, 1987, 1999, 2010, 2012).

2. AC Milan 7 lần vô địch (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 4 lần Á quân (1958, 1993, 1995, 2005).

AC Milan 7 lần vô địch (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), 4 lần Á quân (1958, 1993, 1995, 2005).

1. Real Madrid 12 lần vô địch (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), 3 lần Á quân (1962, 1964, 1981).

Real Madrid 12 lần vô địch (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), 3 lần Á quân (1962, 1964, 1981).

Bài liên quan